mosqueravillavidal.com
Páxina de inicio de mosqueravillavidad.com Contactar con Mosquera Villavidal para enviar dudas ou suxerencias Enlaces recomendados Buscar en mosqueravillavidal.com CastellanoGallego Enviar e-mail a info@mosqueravillavidal.com
Información acerca de Mosquera Villavidal
Mapa gráfico con nuestra localización
Nuestro catálogo de productos
Galería de fotos de algunas de nuestras obras
Ideas de Mosquera Villavidal para buscar soluciones a sus necesidades
Parques biosaudables

Rellene este formulario si desexa contactar con nos para calqueira duda ou consulta que desexe facernos. Tamén pode enviarnos unha menxaje de correo electrónico a info@mosqueravillavidal.com ou chamarnos por teléfono ó número 988 479 328
  

Os campos marcados con * son obrigatorios.
*Nome:
Empresa:
Dirección:
*Localidade:
*Teléfono:
*e-mail:
*Consulta:

MOSQUERA VILLAVIDAL lle garantiza a adopción das medidas oportunas para asegurar o tratamiento confidencial dos datos introducidos neste formulario.

En cumprimento da ley orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informamoslle que os datos persoais que nos suministre a través da paxina web www.mosqueravillavidal.com serán tratados de forma confidencial e pasarán a formar parte dun ficheiro de titularidade de Mosquera Villavidal,S.L., Villavidal, nº 17, Ramirás, Ourense, que foi debidamente inscrito na Axencia de Protección de Datos (www.agenciaprotecciondatos.org). Os seus datos persoais serán utilizados únicamente para o envío de actualizacións dos servicios, para o envío de formularios de encostas que vostede non ten a obligación de contestar e para o envío de información sobre os nosos productos e servicios.

Si non desexa recibir información sobre os nosos productos e servicios envíenos un e-mail a INFO@MOSQUERAVILLAVIDAL.COM

Asimesmo informamoslle que pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición con arreglo ó previsto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, enviando un correo electrónico a INFO@MOSQUERAVILLAVIDAL.COM ou unha carta xunto coa fotocopia do seu DNI, á seguinte dirección: Ctra. Celanova- A Cañiza (OU-531), Villavidal nº 17, C.P. 32811, Ramirás, Ourense.

Mosquera Villavidal,S.L. non vende, cede, arrenda nin transmite de modo algún información ou datos de carácter persoal dos seus Clientes/Usuarios a terceiros.

Mosquera Villavidal, S.L. informa ós seus usuarios que non utiliza cookies no seu web site.

O Usuario garantiza que os Datos Persoais facilitados a Mosquera Villavidal, S.L. son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación nos mesmos. O Usuario será o unico responsable de calquera dano ou perxuicio, directo ou indirecto, que pudiera ocasionar a Mosquera Villavidal,S.L. ou a calquera terceiro a causa da cumplimentacion dos formularios con datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados.

Mosquera Villavidal,S.L. adoptou as medidas necesarias para evitar a alteración, perdida, tratamento ou acceso non autorizado dos datos persoais, habida conta en todo momento do estado da tecnoloxía, non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

A cumprimentación dos formularios incluidos no sitio web, implica o consentimento expreso do Usuario á inclusión dos seus datos de carácter persoal no referido ficheiro automatizado de Mosquera Villavidal,S.L.