mosqueravillavidal.com
Páxina de inicio de mosqueravillavidad.com Contactar con Mosquera Villavidal para enviar dudas ou suxerencias Enlaces recomendados Buscar en mosqueravillavidal.com CastellanoGallego Enviar e-mail a info@mosqueravillavidal.com
Información acerca de Mosquera Villavidal
Mapa gráfico con nuestra localización
Nuestro catálogo de productos
Galería de fotos de algunas de nuestras obras
Ideas de Mosquera Villavidal para buscar soluciones a sus necesidades
Parques biosaudables

POLÍTICA DE CALIDADE, MEDIOAMBIENTE E CADEA DE CUSTODIA

En Mosquera Villavidal S.L. somos conscientes do papel que nos gustaría ter na sociedade na que convivimos, por iso día a día intentamos mellorar os nosos procesos para aportar o noso pequeno gran de area na consecución dun mundo máis xusto e respetuoso co medio ambiente.
Para iso adoptamos os seguintes obxectivos primordiales e permanentes:
Garantir un desenvolvemento sostenible e sostido dos nosos bosques.
Mellorar continuamente o noso Sistema de Xestión en aras de buscar unha maior eficiencia e eficacia que nos axude a obter mellores resultados, tanto en calidade como en aforro de recurso.
O cumprimento da normativa legal vigente aplicable a todos os procesos da nosa empresa.
Para conseguir estes obxectivos adoptamos os máis ambiciosos estándares internacionais na nosa materia. Así, asumimos como propios os requisitos de:
Xestión Forestal Sostenible baixo as normativas do estándar PEFC.
O Sistema de Xestión da Calidade UNE-NISO 9001:2008
O Sistema de Xestión do Medioambiente UNE EN-ISO 14001:2004
A Norma Internacional para medidas Fitosanitarias na madeira da FAO, NIMF 15 - O selo CE para madeira estructural.
Estes requisitos impulsan o noso compromiso de calidade e respecto do medioambiente mediante mellóraa continua e a minimización da contaminación nos nosos procesos.
Para iso a dirección de Mosquera Villavidal,S.L. comprométese a impulsar as seguintes accións:
Considerar a satisfacción do cliente e o respecto ao medioambiente como o obxectivo principal de todas as nosas accións.
Cumprir coa responsabilidade social corporativa concernente á empresa, en especial con aquelas responsabilidades sociais, de seguridade e saúde dos seus traballadores.
Establecer uns obxectivos de calidade, eficiencia e redución da contaminación acordes cos propósitos e posibilidades da nosa empresa.
Difundir e divulgar a política de calidade, medioambiente e xestión forestal sostenible para que todo o mundo coñeza e desenvolva o seu papel na súa área á hora de poñela en marcha.
Adoptar as formas de traballo e mellóralas dispoñibles para o fomento da responsabilidade e a sensibilidade en mellóraa continua e o respecto ao medioambiente.
Planificar e desenvolver actuacións orientadas a reducir os custos da “non calidade” e mellóraa da eficiencia e a productividad.
Con estes fins, a Dirección continúa apoiando o Sistema Integrado de Calidade, Medioambiente e Cadea de Custodia poñendo á súa disposición todos os medios posibles para a consecución dos obxectivos.